0907 486 829

Mẫu giấy phép xây dựng HCM mới nhất 2022

Mẫu giấy phép xây dựng HCM mới nhất 2022

( đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

Mua Bán 60s giới thiệu đến các bạn mẫu giấy phép xây dựng nhà ở Tp HCM. Đây là giấy tờ bắt buộc phải có khi cần xin giấy phép xây dựng, hoàn thành hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng đúng tiêu chuẩn.

1.  Mẫu giấy phép xây dựng là gì?

Trước khi tiến hành xây dựng công trình chủ đầu tư phải làm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đúng tiêu chuẩn. Đây là mẫu giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người có nhu cầu thực hiện.

Mẫu đơn sẽ thể hiện rõ thông tin lý lịch của chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, đơn vị thiết kế công trình, thời gian dự án khởi công… Trong mẫu giấy phép xây dựng HCM cần ghi rõ thông tin, khai minh bạch để là cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra.

2. Tại sao phải xin giấy phép xây dựng cho các công trình?

Các công trình tại Tp HCM trong quy hoạch của nhà nước đều phải có giấy phép xây dựng mới được thi công. Một số trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng cũng phải trình lên cơ quan thẩm quyền để xem xét hoặc thuộc diện miễn chính xác.

Phải xin cấp giấy phép xây dựng tại HCM mới được hưởng các quyền lợi như:

–         Xác định công trình hoặc nhà ở hợp pháp hay không

–         Thủ tục xin giấy phép xây dựng HMC là bắt buộc

–         Là cơ sở để xác định vị trí, kích thước trong sổ đỏ do chính chủ sở hữu hay không

–         Xác định là đất nông nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng hay chưa.

–         Tạo điều kiện cho đơn vị thi công nhanh chóng, thuận lợi.

–         Là cơ sở để nhà nước quản lý các công trình, dự án trong quy hoạch. Đảm bảo công trình trong quy hoạch, không ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

Nói chung, giấy phép xây dựng là điều kiện bắt buộc phải có mà các chủ đầu tư phải xin được trước khi thi công.

3. Mẫu giấy phép xây dựng đúng tiêu chuẩn

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng thể hiện rõ thông tin lý lịch chủ đầu tư, đơn vị thiết kế,thời gian dự án phá dỡ, thi công…

Tham khảo mẫu đơn giấy phép xây dựng dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………

  1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………………………….

– Người đại diện: …………………………Chức vụ (nếu có): …………………………….

– Địa chỉ liên hệ: số nhà: ………………………. đường/phố: ……………………

phường/xã: ………………..quận/huyện: ………………….tỉnh/thành phố: ……

– Số điện thoại: …………………………………………………………………….

  1. Thông tin công trình:

– Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ……….. m2.

Tại số nhà: ……………………….đường/phố …………………………….

phường/xã: ……………………………. quận/huyện: …………………………….

tỉnh, thành phố: …………………………….…………………………….………………………

(Từ năm 2022: Nhà ở nông thôn bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng)

  1. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:….

  1. Nội dung đề nghị cấp phép:

4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

– Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: ……………

– Diện tích xây dựng: …………………………….m2.

– Cốt xây dựng: …………………………….m.

– Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):…………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …………………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum – nếu có).

– Số tầng: ………………..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – nếu có).

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: ………………

– Tổng chiều dài công trình: ……………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: …………………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ………m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ……………m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng:

– Loại công trình: ……………………… Cấp công trình: .…………………………

– Diện tích xây dựng: ……………………………………m2.

– Cốt xây dựng: ……………………………………m.

– Chiều cao công trình: ……………………………………m.

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ……………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………m2.

– Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: ……………………Cấp công trình: …………………………

– Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: …………………………Cấp công trình: …………………………

+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn 2:

Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn …

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ………………………………………………………..

Đã được: …………….phê duyệt, theo Quyết định số: …………..ngày …………….

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ………………………Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………………… Cấp công trình: ……………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………… m2.

– Tổng diện tích sàn: ……………………………………m2.

– Chiều cao công trình: ……………………………………m.

– Địa điểm công trình di dời đến:

Lô đất số: ……………………………………Diện tích…………………………………… m2.

Tại: …………………………………… đường: ……………………………………

phường (xã) …………………… quận (huyện) ……………………………………

tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………

– Số tầng: …………………………………………………………………………

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ……………………………………tháng.
  2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

  …………, ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 ( Tham khảo mẫu hồ sơ cty Luật Minh Khuê)

Toàn bộ thông tin đều phải cam kết kê khai một cách chính xác.

Bộ phận tư vấn của Mua Bán 60s sẽ giải đáp cho khách hàng mẫu giấy phép xây dựng HCM để quý khách hoàn tất thủ tục hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Nếu bạn đang sinh sống tại tp HCM gặp vướng mắc về xin giấy phép xây dựng hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ dịch vụ xin giấy phép xây dựng từ A-Z. Mua Bán 60s đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này cũng như dịch vụ hoàn công uy tín, chuyên nghiệp. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi quý khách sẽ tiết kiệm chi phí nhất.

Xem thêm:

> Xin phép xây dựng quận 1

> Xin phép xây dựng quận 2

> Xin phép xây dựng quận 3

> Xin phép xây dựng quận 4

> Xin phép xây dựng quận 5

> Xin phép xây dựng quận 6

> Xin phép xây dựng quận 7

> Xin phép xây dựng quận 8

> Xin phép xây dựng quận 9

> Xin phép xây dựng quận 10

> Xin phép xây dựng quận 11

> Xin phép xây dựng quận 12

> Xin phép xây dựng quận Gò Vấp

> Xin phép xây dựng quận Hóc môn

> Xin phép xây dựng quận Tân Phú

> Xin phép xây dựng quận Tân Bình

> Xin phép xây dựng quận Bình Tân

> Xin phép xây dựng quận Bình chánh

> Xin phép xây dựng thành phố Thủ đức

> Xin phép xây dựng quận Bình Thạnh

Các dịch vụ khác của ĐÔNG Á:

Thông tin liên hệ

› Địa chỉ: 02 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

› Địa chỉ: 553 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

› Địa chỉ: 501 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

› Showroom: 76 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

› Hotline/Zalo: 0907 486 829

› Email: vatlieuxaydung60s@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.