0907 486 829

Sơn Ngoại Thất Chống Nóng Sàn Mái KOVA CN-06

Giá liên hệ

  • Đóng gói: Bộ 5kg (Thành phần lỏng 3,15 kg – thành phần phụ gia bột 1,85 kg). Bộ 20kg (Thành phần lỏng 12,6 kg – thành phần phụ gia bột 7,4 kg).
  • Bề mặt áp dụng: Bề mặt bê tông, xi măng, gạch.
  • Định mức lý thuyết: Độ dày khi khô là 0.8 – 1.2mm/2 lớp ở điều kiện thi công bình thường.