0907 486 829

Sơn Chống Thấm Cao Cấp Kova CT-11A Plus Tường

Giá liên hệ

  • Đóng gói: Lon 1kg, Thùng 4kg – 20kg
  • Bề mặt áp dụng: Các bề mặt tường đứng bê tông hoặc vữa xi măng.
  • Thời gian khô bề mặt lý thuyết: 2 tiếng
  • Định mức lý thuyết: 2.0 – 2.5 m²/kg/2 lớp.