0907 486 829

Chất Phụ Gia Chống Thấm Kova CT-11B

Giá liên hệ

  • Đóng gói: Lon 1kg, Thùng 4kg
  • Bề mặt áp dụng: Bê tông, vữa xi măng