0907 486 829

GẠCH LÁT NỀN PRIME PORCELAIN 30 X 60 MÃ 03.300600.29010

Giá liên hệ

Hiện nay trên thị trường gạch lát nền, ngoài chất lượng thì yếu tố thẩm mỹ cũng được đặt lên cao. Gạch lát nền Prime Porcelain 30 X 60 mã 03.300600.29010 được ca ngợi vì chứa đầy đủ tất cả các yếu tố trên.